Jak działa pompa ciepła

Pompa ciepła to grzewczy element, który wymaga jedynie niewielkiej ilości energii elektrycznej w napędzie sprężarki by zadziałać. Wykorzystuje zgromadzone w wodach podziemnych oraz gruntach niskotemperaturowe energie – energię słoneczną i energię geotermalną. Jej działanie opiera się na parowaniu, sprężaniu, skraplaniu oraz rozprężaniu – przemianach fizycznych jakie zachodzą w trakcie pracy tego urządzenia. 

Jak działa pompa ciepła?

W parowniku odbierającym ciepło następuje odparowanie czynnika chłodniczego, pochodzącego z dolnego źródła ciepła, skąd w gazowej postaci trafia on do sprężarki. W wyniku procesu sprężania następuje gwałtowny wzrost temperatury gazu, który kierowany jest do skraplacza, w którym ulega  ochłodzeniu i skropleniu, oddając tym samym ciepło do otoczenia. W zaworze rozprężnym następuje zmniejszenie ciśnienia cieczy przy jednoczesnym spadku temperatury. Przekazana tak energia cieplna, która trafia do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej podniesiona jest w ten sposób do nawet 60°C.

71701716387163971640717027170371643
preload image 1preload image 2preload image 3preload image 4preload image 5preload image 6preload image 7preload image 8preload image 9preload image 10preload image 11preload image 12preload image 13preload image 14preload image 15preload image 16preload image 17preload image 18preload image 19preload image 20preload image 21preload image 22preload image 23preload image 24preload image 25preload image 26preload image 27preload image 28preload image 29preload image 30preload image 31preload image 32preload image 33preload image 34preload image 35preload image 36preload image 37preload image 38preload image 39preload image 40preload image 41preload image 42preload image 43preload image 44preload image 45preload image 46preload image 47preload image 48preload image 49preload image 50preload image 51preload image 52preload image 53preload image 54preload image 55preload image 56preload image 57preload image 58preload image 59preload image 60preload image 61preload image 62preload Themeimage 0preload Themeimage 1preload Themeimage 2preload Themeimage 3preload Themeimage 4preload Themeimage 5preload Themeimage 6preload Themeimage 7preload Themeimage 8preload Themeimage 9preload Themeimage 10preload Themeimage 11preload Themeimage 12preload Themeimage 13preload Themeimage 14preload Themeimage 15preload Themeimage 16preload Themeimage 17preload Themeimage 18preload Themeimage 19preload Themeimage 20preload Themeimage 21preload Themeimage 22preload Themeimage 23preload Themeimage 24preload Themeimage 25preload Themeimage 26preload Themeimage 27preload Themeimage 28
Please confirm
No
Yes
Information
Ok
PreviousNextHide preview images
Close webpage preview
Loading preview ...
Upload photoUpload pdf
Loading preview ...
Preview of your uploaded imageCancel image upload
Preview Comment
Close comment preview

Brak komentarzy